„Wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firmy INOX - STEEL Spółka Cywilna Mariusz Gagatek,
Sylwester Stalmach poprzez wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych”

Opis projektu

Nazwa projektu:
„Wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firmy INOX – STEEL Spółka Cywilna Mariusz Gagatek,
Sylwester Stalmach poprzez wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych”

Program: Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021 (NMF)
Działanie 19.1: Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.1: Technologie przyjazne środowisku – Green growth
Źródło współfinansowania: Fundusze Norweskie

Beneficjent projektu: INOX – STEEL Spółka Cywilna Mariusz Gagatek, Sylwester Stalmach

ul. Szczepanowska 52, 32-800 Brzesko

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie potencjału konkurencyjnego firmy INOX-STEEL Spółka Cywilna
Mariusz Gagatek, Sylwester Stalmach poprzez wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych
rozwijających zdolność firmy do świadczenia nowych usług w połączeniu z obniżeniem kosztów
funkcjonowania firmy. W ramach projektu nastąpi zakup czterech energooszczędnych maszyn
ograniczających zużycie energii z sieci oraz emisję CO2.
Wyniki projektu:
W wyniku realizacji projektu oferta firmy INOX-STEEL zostanie wzbogacona o nową usługę
walcowania stożków, co przyczyni się do wzrostu sprzedaży oferowanych przez firmę usług oraz
umożliwi poszerzenie grona dotychczasowych odbiorców. Wzrośnie też poziom zatrudnienia
w firmie Beneficjenta.

Nr Projektu: UMP-NORW.19.01.01-12-0021/20-00

Koszty całkowite: 2 210 897.94 PLN
Koszty kwalifikowane: 1 569 500.00 PLN
Dofinansowanie: 863 225.00 PLN

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.12.2021 r.
Zakończenie realizacji projektu: 28.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Zaproszenie do składania ofert oraz dokumentów 

1) Zapytania ofertowego
2) Załącznik nr 1 – Wzór umowy
3) Załącznik nr 2 – Oferta
4) Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
5) Załącznik nr 4 Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków RODO

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy zwijarko - giętarki
Oferta zamówienie zwijarko-giętarka
Informacji o zmianie zapytania ofertowego 01.06.2022 dokumenty spakowane.
Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków RODO
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

Zapytanie ofertowe nr 1/2021.

INOX – STEEL Spółka Cywilna Mariusz Gagatek, Sylwester Stalmach, ul. Szczepanowska 52, 32-800 Brzesko, w związku z realizacją projektu nr UWP-
NORW.19.01.01-12-0021/20, pn. „Wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firmy INOX-Steel spółka cywilna Mariusz Gagatek, Sylwester Stalmach poprzez wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych”,

który jest dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021,
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth
zaprasza do złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym 1/2021, dotyczącym wyboru wykonawcy na zadanie pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie sterowanej CNC hydraulicznej prasy krawędziowej o mocy max. 7,5 kW oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi prasy”.

Pliki:

„Wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firmy INOX - STEEL Spółka Cywilna Mariusz Gagatek, Sylwester Stalmach poprzez wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych”