Zapytanie ofertowe nr 1/2021.

INOX – STEEL Spółka Cywilna Mariusz Gagatek, Sylwester Stalmach, ul. Szczepanowska 52, 32-800 Brzesko, w związku z realizacją projektu nr UWP-
NORW.19.01.01-12-0021/20, pn. „Wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firmy INOX-Steel spółka cywilna Mariusz Gagatek, Sylwester Stalmach poprzez wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych”,

który jest dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021,
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth
zaprasza do złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym 1/2021, dotyczącym wyboru wykonawcy na zadanie pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie sterowanej CNC hydraulicznej prasy krawędziowej o mocy max. 7,5 kW oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi prasy”.

Pliki: